Uzmanlık Alanlarımız | İdare Hukuku
İdare Hukuku
Ülkemizde hala Devletin Ticaret Hayatında etkin bir rol oynadığı bir gerçektir. Yerli ve yabancı yatırımcıların da İdare Hukuku konularında karşılaştıkları sorunların çözümü için kamu kurumları ile gerekli görüşme ve yazışmaların yapılması, işlerin takibi, gerekirse davaların açılması ve takip hizmetleri verilmektedir.
1 / 6