Uzmanlık Alanlarımız | Miras Hukuku
Miras Hukuku
Veraset ve intikal konularında görüş verilmesi, Yerli ve Yabancı Şahıs ve şirketlere ait Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Avrupa Birliği müktesebatının geçerli olduğu ülkelerde gayrimenkulü bulunan mirasçılar ve hak sahipleri için veraset ilamı, Mirasçıların tespiti ve mahkemelerden karar alınması,mirasçıların hak ve menfaatlerini koruyan vergisel sorunların çözümlenmesi konusunda danışman ve dava avukatı olarak hizmet vermektedir.
1 / 6