Uzmanlık Alanlarımız | İdare Hukuku
İdare Hukuku
Ülkemizde hala Devletin Ticaret Hayatında etkin bir rol oynadığı bir gerçektir. Yerli ve yabancı yatırımcıların da İdare Hukuku konularında karşılaştıkları sorunların çözümü için kamu kurumları ile gerekli görüşme ve yazışmaların yapılması, işlerin takibi, gerekirse davaların açılması ve takip hizmetleri verilmektedir.
 
Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davası başta olmak üzere, velayet talepli davalar ile velayetin değiştirilmesi ile nafakanın arttırılması, azaltılması davası yanında aile hukukundan doğan maddi manevi tazminat talepleri, mal rejiminin tasfiyesi, eşyaların tespiti konularında ve benzeri tüm aile hukukundan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi hususunda danışman ve dava avukatı olarak hizmet vermektedir.
1 / 6