Uzmanlık Alanlarımız | Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda kanunen veri işleyen veya veri sorumlusu sıfatına haiz Müvekkillerimize ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda yükümlülüklerini eksiksiz ve etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla danışmanlık faaliyeti hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda sunmuş olduğumuz bazı hizmetler şunlardır;
  • Her türlü şirket verisinin (iş sözleşmesi, müşteri veyahut şirketlerle yapılan sözleşmeler) kanuna uygun hale getirilerek, revize edilmesi,
  • Hak ihlallerine karşı alınması gereken önlemlerin sağlanması,
  • Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Kişisel verilerin imhasında uygulanacak prosedürleri saptama ve uygulama,
  • VERBİS sistemine kayıt prosedürlerinin hazırlanması,
1 / 6