Uzmanlık Alanlarımız | Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

IGK Serbest Ticaret hayatının gereği olarak dinamik ve pratik hukuk anlayışı ile ticari şirketlerin iç ve dış denetime elverişli hukuki yapılarının oluşmasını sağlamak,hukuki sorunların yargıya intikal etmeden önce önleyici hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticari uyuşmazlıklar hallinde gerek müzakere gerekse arabulucu ve yargılama süreçlerinde etkin taraf vekilliği hizmeti vermektedir.

1 / 6